Vi ser hus

som historier.

Vårt ledord är att arbeta med historien som ett verktyg, därför söker vi alltid aktivt efter miljöer med berättelser som inspirerar och utmanar. Detta har lett att vi kan erbjuda ett av Sveriges äldsta slott, en tidningskungs palats och ett sommarnöje som flyttat på sig. Det är med platsen som inspiration som vi skapar nytt, utan att för den skull härma det som varit. Det hjälper oss att vrida dina koncept ett snäpp längre.